Nine herb extracts one

Product Code:

Availability:In stock

$29.99

Qty

مکانیسم اثر

مواد موثره ی گیاهان موجود در میکس 9 گیاه پروهیل(آتروفی) موجب آزاد کردن گلوکز در بدن و همزمان با افزایش سوخت و ساز و یا سوزاندن چربی موجود در کبد و تبدیل آن به انرژی باعث کم شدن چربی ها می شود. این دو مکانیزم با هم، باعث جلوگیری از جذب چربی و از بین بردن وزن اضافه در بدن می شود.

همچنین با تقویت انسولین وکاهش قند و تحریک ترشح صفرا  و علاوه برآن با افزایش اکسیداسیون چربی ها در کبد موجب کاهش چربی در تمام نقاط بدن می شود.

میکس فوق باعث نگهداشتن آب در مدفوع شده و با نرم کردن مدفوع، دفع آنرا تسهیل می‌کند  . علاوه بر آن باعث افزایش ترشحات ، تحرک روده‌ها و تسریع تخلیه روده می‌شود  که نتیجه آن رفع یبوست می باشد